Kårsta kyrka

Vallentuna

  • Adress Kårstaby 9, 186 96 Vallentuna
  • Kontakt
  • Parkering Ja

Om Kårsta kyrka

Kyrkan är byggd av gråsten och består av ett långhus med rakt kor i öster. Norr om koret finns en sakristia och vid långhusets sydvästra sida finns ett vidbyggt vapenhus. Alla byggnadsdelar täcks av skifferklädda sadeltak. I kyrkans västra gavel, cirka fem meter högt, vid takfallet, sitter en runsten inmurad i väggen. Den berättar om Alrik, Hultrik och Ödin som reste stenen till minne av Helge.

Vill du ha hjälp att boka en begravningstid i Kårsta kyrka är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Se hela texten

Lokaler och platser i Vallentuna