Kistor & urnor

Här kan du titta på kistor och urnor från den svenska leverantören Fredahl Rydéns. I vårt utbud finner du allt från enklare modeller till mer påkostade kistor. Kistan är den avlidnes viloplats i väntan på begravningen, samt efter eventuell jordbegravning. Även när det inte förekommer någon begravningsceremoni används alltid en kista. Vid valet av kremation behövs utöver en kista också en urna, med undantag om askan gravsätts i minneslund.