Integritetspolicy

På Begravningsbolaget värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Integritetspolicyn och rutinerna som beskrivs här följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Vår policy

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår Integritetspolicy har till syfte att ge dig klar och tydlig information om ansvaret att skydda dina rättigheter och din integritet. Vår Integritetspolicy ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör med dem och vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Personuppgifter är varje upplysning som avser en fysisk person som kan identifieras. En personuppgift kan vara ett namn, en adress eller ett personnummer, men också en bild, en IP-adress eller en e-postadress – om de kan kopplas till fysiska personer. Personuppgift kan vara faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Behandling av personuppgifter är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempelvis är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av personuppgift.

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in. Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss när du köper våra tjänster, när du anmäler dig till sammankomster och när du kontaktar oss eller besöker vår hemsida och accepterar cookies. Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också samla in personuppgifter från en tredje part. Dessa är: adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och upplysningsföretag och uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.

När du beställer tjänster så samlar vi in dina kontaktuppgifter. Om du kontaktar oss, via mail, chatt eller på annat sätt, kommer vi att få tillgång till den informationen du lämnar till oss.

Vi samlar följande kategorier av personuppgifter: namn, adress, kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress, identifikationsnummer, online-identifikationer, företagsuppgifter och andra uppgifter som du själv har valt att dela med oss. Vi behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet om tjänst med dig och med kunden som du representerar. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta ha som konsekvens att resultatet av tjänsten blir felaktig eller missvisande eller att vi inte kan tillhandahålla resultatet av tjänsten till dig eller kunden eller att vi levererar fel produkt.

Vi lagrar dina uppgifter till dess att tjänsten har utförts och produkter har levererats och upp till en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera reklamationsärenden. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål: För att tillhandahålla tjänsten du har beställt och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med dig eller kunden, för att administrera ditt konto, kommunicera med dig, skicka meddelanden och ev. nyhetsbrev och uppdatera tjänsten och villkor, för att administrera marknadsföringsaktiviteter om du inte har avregistrerat dig från det, för att kontrollera, förhindra och utreda eventuellt missbruk eller felaktig användning av tjänsten och för att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis enligt bokföringslagen. Vi behandlar också dina personuppgifter för att veta vilka användare och kunder som använder tjänsten och senare för forskning och statistiska ändamål.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet till användarna och analysera vår trafik. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Vi lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige. Vi överför inte dina personuppgifter till ett tredje land. Våra underleverantörer har samma skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som vi har gentemot dig. Det framgår av ett avtal som vi har ingått med våra underleverantörer som kallas Personuppgiftsbiträdesavtalet. Dina uppgifter som kund kan samköras med en tredje parts register för att samla in mer information om dig som kund.

Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida, samt via chatten eller användarstöd som finns tillgängligt i tjänsterna.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss