Vårt syskon har full koll på juridiken.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss

Juristbolaget® kan familjejuridik

Vid ett dödsfall kan det kännas tryggt att lämna all juridik till familjejurister med lång erfarenhet. Vårt kära syskon Juristbolaget® har full koll på juridiken. Familjejuristerna på Juristbolaget® har bred kompetens av alla former av juridik i samband med dödsfall och andra former av familjejuridik. Du är i goda händer och våra jurister ser till att allt sker på ett rätt och riktigt sätt. Vi ansvarar för att alla avtal och dokument upprättas korrekt enligt juridikens alla regler och skickas in till berörda myndigheter i rätt tid.

Juridik vid dödsfall

Juridik i samband med dödsfall är ofta förenat med många olika tankar och funderingar. Vad är en bouppteckning? När måste den göras och hur går det till? Vad händer om det inte finns pengar till begravningen? Hur gör vi med testamentet och arvet? Juristbolagets familjejurister kan hjälpa till med alltifrån förvaltning av dödsboet och bouppteckning till bodelning och arvskifte.

När någon går bort lämnar den minnen från livet efter sig. Saker, ett hem eller pengar, är tillgångar som kan kännas obetydliga i en tid av sorg men som ändå behöver tas hand om. Det första steget är en bouppteckning, en sammanställning av den avlidnes alla tillgångar och skulder. “Livets bokslut”, så att säga.

Allt som den avlidne ägde ingår i det som kallas dödsboet. Det ska förvaltas gemensamt av dödsbodelägarna. Inledningsvis handlar det exempelvis om att räkningar och post ska hanteras, bostaden ska skötas och kontakter med banker ska tas. Det är också viktigt att avsluta eventuella abonnemang, autogiron eller andra avtal som ska upphöra. Lite längre fram ska avveckling av dödsboet ske. Med steg som exempelvis försäljning av bostad och värdering av annan egendom. Även deklaration för dödsboet behöver göras längre fram. I praktiken innefattar en dödsboförvaltning många ekonomiska och juridiska moment utspridda över lång tid, inte ovanligt i upp till två år. Det är viktigt att samtliga dödsbodelägare blir informerade om dödsfallet och att ni gemensamt bestämmer vem som ska förvalta dödsboet. Enligt lag måste samtliga dödsbodelägare vara överens när förvaltningsåtgärder vidas i dödsboet. Vill ni ha hjälp med att förvalta dödsboet kan våra erfarna jurister avlasta er genom hela processen.

Ett bodelningsavtal skrivs mellan makar som skiljer sig eller om en av makarna avlider. Avtalet kan även skrivas om sambor väljer att separera. I bodelningsavtalet delas tillgångar och skulder upp.

När någon går bort innebär det ofta att arvet efter den avlidne ska fördelas till de som har rätt att ärva. Saker och tillgångar som personen lämnar efter sig ska skifta ägare och istället ägas av en arvtagare. Processen vid ett arvskifte kan vara påfrestande, både känslomässigt och juridiskt.

Familjejuridik

Det finns många situationer i livet som fungerar mycket smidigare om alla inblandade i förväg vet om vad som gäller. Det gäller inte minst när stora förändringar sker. Våra jurister täcker hela familjerättens område och kan hjälpa dig med alla frågor och funderingar du kan tänkas ha.

Ett bodelningsavtal skrivs mellan makar om ni skiljer er eller om en av er avlider. Avtalet kan även skrivas om sambor väljer att separera. I bodelningsavtalet delar ni upp era tillgångar och skulder.

I våra vårdnads-, boende- och umgängesärenden är det viktigt att barnets bästa alltid sätts i första rummet. I första hand försöker vi hjälpa föräldrarna att komma överens då vi ser att barnets bästa i många fall sammanfaller med föräldrarnas överenskommelse. Men inte alltid. Det finns tillfällen där en tvist eller process i domstol är nödvändig, för barnets bästa. I regel är det alltid bäst att företrädas av ett kunnigt juridiskt ombud för att få det bästa stödet under processen.

Behöver du juridisk rådgivning i någon specifik fråga eller i största allmänhet? Vi hjälper dig med just dina funderingar och behov.

Juridiska dokument

Våra jurister finns till hands för dig genom hela livet. Vi hjälper till med juridiska dokument genom alla livets skeden. Vare sig det gäller testamenten, äktenskapsförord eller samboavtal.

Med ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Ett tydligt testamente underlättar för dina anhöriga, ökar er gemensamma trygghet och minskar risken för framtida tvister.

Framtidsfullmakt är ett personligt alternativ till god man och förvaltare där du själv bestämmer vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen.

Äktenskapsförordet används för att ni ska kunna undgå bodelningsreglerna vid en eventuell skilsmässa eller om någon av er avlider. Finns inget äktenskapsförord delas värdet av all egendom lika.

Samboavtalet gör att ni kan känna er trygga med hur hemmet delas upp om det visar sig att ni inte längre vill eller klarar av att bo ihop.

Om du skänker fast egendom, exempelvis en fastighet eller bostadsrätt, måste gåvan göras skriftligt i ett gåvobrev. Om du skänker lös egendom, exempelvis en bil eller smycken, kan det vara bra att skriva ett gåvobrev för att förebygga eventuella oklarheter och förhindra framtida konflikter.