Frösunda kyrka

Vallentuna

  • Adress Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna
  • Kontakt
  • Parkering Ja

Om Frösunda kyrka

Innan nuvarande kyrka uppfördes på 1400-talet fanns en tidigare kyrka som troligen var av trä. En kyrkoherde i Frösunda omnämns redan år 1291 och år 1391 visiteras kyrkan av ärkebiskop Olof. När nuvarande kyrka av kluven gråsten uppfördes fick troligen tidigare kyrkas sakristia, som var av sten, stå kvar invid nya kyrkans södra vägg. Därefter byggdes en ny sakristia i norr och den gamla sakristian i söder revs. Eftersom gamla sakristians mur var tunnare än den nya kyrkans fylldes kyrkmuren ut med tegel. Samtidigt uppfördes vid södra sidan ett vapenhus som har hörnkedjor av sandsten. Samtliga gavelrösten är dekorerade med runda blindnischer i tegel. Kyrkorummet har fyra tegelvalv som är samtida med kyrkan. Tre stjärnvalv i öster och ett fyrdelat ribbvalv i väster är direkt sammanbyggda med kyrkmurarna. Norra väggen saknade fönster fram till 1800-talet. Ena fönstret togs upp 1810 och andra fönstret togs upp 1851. I östra väggen har ett fönster funnits som flera gånger har murats om men som numera är igensatt.

Vill du ha hjälp att boka en begravningstid i Frösunda kyrka är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Se hela texten

Lokaler och platser i Vallentuna