Karl Stenekas

Ledningsgruppen

Om mig

Jag är uppvuxen i Karlstad och har arbetat hela mitt vuxna yrkesliv inom dagligvaruhandeln med drift, personal, marknad och inköp. Sedan 2022 sitter jag med i Begravningsbolagets ledningsgrupp och ger rådgivning kring ekonomi, budget och statistik i löpande driftsfrågor samt vid förvärv och nyetableringar.

Se hela texten