Jimmy Jansson

Borgerlig officiant & Ceremonivärd

Om mig

Jag har alltid varit lite sökande i vart jag vill verka. Jag har hela tiden vetat att det är att finnas som stöd till människor, vandra med människor och tydligt hjälpa. Efter studier i teologi och beteendevetenskap hamnade jag rätt. Borgerlig officiant och utbildare. En människas liv är verkligen unikt. Varje relation är unik och en begravning är en hyllning till livet och det liv som levts. Att vara borgerlig officiant och representant är för mig ett hedersuppdrag. Att få vara anhörigas lots genom det som kan vara utmanande är en gåva. Det kan vara utmanande och kännas svårt att planera en begravning, rent av ovant. Lita på den kompetens som de duktiga rådgivarna och juristerna har. Ta emot hjälpen och försök att känna dig trygg i det.

Se hela texten