Anders Lidström

Transportör

Om mig

Under 90-talet erbjöds jag utbildning och tjänst som begravningsentreprenör på min hemort i Skaraborg. Efter flera år i branschen gick jag vidare inom ett annat område. Men tack vare min bakgrund har jag genom Fam. Lindblads begravningsbyrå hela tiden hållit mig uppdaterad. Jag har bidragit med en extra hand på byrån när så önskats. I samband med att ägaren till begravningsbyrån gick i pension fick jag frågan om att fortsätta hos den nya. Valet var enkelt och jag kom i kontakt med ett nytt arbetssätt. Ett helhetskoncept som är mycket stimulerande att få bidra till. Jag rekommenderar att kontakta en begravningsbyrå du känner förtroende för. De hjälper dig med information om hur du kan underlätta för dina anhöriga gällande beslut de en dag ställs inför. Informera om dina försäkringar och var du förvarar viktiga dokument. Upprätta eventuellt ett testamente eller skriv ett äktenskapsförord i samråd med en av våra familjejurister.

Se hela texten