S:t Görans kolumbarium

Stockholm

  • Adress Welanders väg 2, 112 50 Stockholm
  • Kontakt
  • Parkering Begränsad

Bildkälla: Arne Hyckenberg

Erik Eriksson

VD & Grundare

Om S:t Görans kolumbarium

Sankt Görans kolumbarium är beläget under Sankt Görans kyrka. Det består av 22 rum i två plan, grupperade på ömse sidor av en entréhall.

Erik Eriksson

VD & Grundare

Lokaler och platser i Stockholm

1

inga resultat hittades!