Sollentuna kyrkogård

Sollentuna

  • Adress Prästgårdsvägen 6, 192 72 Sollentuna
  • Kontakt
  • Parkering Ja

Om Sollentuna kyrkogård

Sollentuna kyrkogård – med anor från 1100-talet är belägen i Norrviken intill Sollentuna kyrka. Här finns också begravningskapellet Stillhetens kapell.

På 1500-talet började Sollentuna kyrka användas som gravkyrka av adelsätterna i Sollentuna. I gravkamrarna som ligger under kyrkan med nedgång vid koret, ligger bland andra medlemmar av släkterna Sparre, Berndes, Oxenstierna och Rudbeck. Den siste som blev begravd här var Klas Reinhold Rudbeck år 1874. Exakt när Sollentuna kyrkogård började användas vet man inte, men de äldsta gravar som finns kvar är från början av 1800-talet. Idag finns 4346 kistgravar och urngravar samt minneslunden med cirka 2329 gravsatta. Här finns också ett kolumbarium med plats för 264 askor samt en askgravlund som togs i bruk 2016.
Muren runt kyrkogården kallas bogårdsmur och började byggas 1740. Det var bönderna i socknen som fick bygga varsin bit. Hur stor bit som varje bonde skulle bygga räknades ut av kyrkvärden. Muren renoverades 2010-2012.

Se hela texten

Lokaler och platser i Sollentuna