Råsunda kyrka

Solna

  • Adress Förrådsgatan 26, 169 39 Solna
  • Kontakt
  • Kapacitet 200
  • Parkering Begränsad

Om Råsunda kyrka

Kyrkan är uppförd i rött tegel efter ritningar av arkitekt Georg Scherman. 1966 påbörjades bygget av Råsunda kyrka och 21 april 1968 invigdes den av biskop Helge Ljungberg. Byggnaden är orienterad i öst-västlig riktning där koret ligger i öster och ingången i väster. Taket är en självbärande konstruktion i vitlaserat trä som anknyter till det gammaltestamentliga tabernaklets tälttak. Ovanför takfoten finns triangelformade fönster med klarglas som ger kyrkorummet ljusinsläpp. Östra och västra kortsidan har ett fönster var medan södra och norra långsidan har två fönster var. I våningen under kyrksalen finns församlingslokalerna som utifrån kan nås från södra långsidan då kyrkan är byggd i souterräng.

Vill du ha hjälp att boka en begravningstid i Råsunda kyrka är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Se hela texten

Lokaler och platser i Solna