Vem betalar begravningen?

Mitt i sorgen och allt annat praktiskt som behöver hanteras när en anhörig går bort finns det kostnader att hålla koll på. I Sverige betalar vi begravningsavgift genom vår skatt genom livet och har därför redan betalat för vissa saker. Här reder vi ut vilka andra kostnader som kan uppstå och vem som betalar för vad.

Vem betalar vad?

Den så kallade begravningsavgiften är något som alla i Sverige betalar och avgiften för begravning tas genom livet ut via vår skatt. Begravningsavgiften bekostar kremation eller gravsättning samt ceremonilokal, gravplats, vissa transporter och lokal för visning av den avlidne. Dessa kostnader är alltså redan förbetalda för alla svenska medborgare. Vi har listat information om andra kostnader som kan uppstå i samband med ett dödsfall och kan vara bra att hålla koll på:

Kostnader för det första omhändertagandet av den avlidne samt transporten till bårhuset och förvaringen fram tills att den avlidne blir hämtad i kistan betalar kommun, region eller privat sjukvårdshuvudman – beroende på vart personen avlider.

Om dödsfallet blir föremål för en polisutredning står Polismyndigheten för kostnaderna.

Om den avlidne blivit remitterad till vård utanför den egna regionen betalar regionen för hemtransport efter dödsfallet. Avlider en person utomlands är det den avlidnes hemförsäkring som täcker hemtransporten.

Kostnaderna för begravningen ska i första hand betalas av dödsboet och går i allra flesta fall att betala direkt från dödsboets konto genom faktura.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss