Vårt första möte

Första mötet med en begravningsbyrå är viktigt.

Under vårt första möte kommer du att få träffa en av Begravningsbolagets begravningscoacher för att prata om tankar och önskemål om begravningen. Mötet är också till för att ge en tydlig bild av hur det är att anlita oss och vilka steg som ligger framför oss i planeringen av begravningen. Vårt första möte är viktigt. Vi vill lära känna både er som är närstående och få skapa oss en bild av den människa ni har förlorat och nu ska hedra genom en vacker och personlig begravning.

Begravningen och dess utformning

Kanske vet du precis hur ni vill att begravningen ska vara eller så behövs rådgivning i det mesta. Det finns inga rätt eller fel när en begravning ska utformas. Inga tankar eller idéer är för konstiga och en begravning måste inte vara traditionell. Tillsammans utformar vi ett personligt avsked som speglar den avlidne och som blir ett värdefullt minne när livet ska gå vidare. Om du vill förbereda dig innan mötet har vi sammanställt information om det vi kommer att gå igenom:

Kom som du är – förberedd eller oförberedd. Oavsett kan du vara trygg med att din personliga begravningscoacher går igenom hela begravningsprocessen. Du får en tydlig översikt över planeringen och vad du behöver välja och besluta kring. Du får med dig ett samlat kostnadsförslag utifrån de val du gjort. Enligt begravningslagen är tiden 1 månad från dödsdagen till den dag då antingen kremering eller jordfästning i kista ska ske. Det är den tid du har på dig att ordna med begravningen om den ska ske med kista. Vid så kallade urnbegravningar, där kremering sker först och begravningsakt med urna sker efteråt, finns det betydligt längre tid till planering. Askan måste gravsättas inom ett år från kremationsdagen.

Hade den avlidna egna önskemål om sin begravning? En del väljer att skriva ner sina önskemål och även om önskemålen inte är juridiskt bindande är det rekommenderat att följa de önskemål som finns efterlämnade. Då kan du som anhöriga vara säker på att begravningen och annat runt omkring blir som den avlidna önskade ha det.

Om personen var medlem i Svenska kyrkan har den avlidne rätt till en begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning, vilket inkluderar vaktmästare, präst, organist och lokal. I annat fall kan den avlidne ha tillgång till dessa tjänster via något annat religiöst samfund.

Ofta informeras andra om dödsfallet genom en dödsannons. Dödsannonsen sätt in i papperstidning och/eller på en digital minnessida i Minnesrummet. Kanske finns det önskemål om minnesgåvor till någon särskild fond eller organisation som stod den avlidne nära. Det kan ni hänvisa till i dödsannonsen och/eller i det digitala Minnesrummet. Om någon särskild klädsel gäller vid begravningsceremonin eller om ni önskar att begravningen sker i kretsen av de närmaste bör detta skrivas i dödsannonsen.

Det finns många val att göra gällande begravningsceremonin. Det ska tas beslut om den ska vara kyrklig, borgerlig eller enligt någon annan trosinriktning. Samt om ceremonin ska hållas för de närmaste eller för en större krets. Vissa väljer att ta fram ett tryckt programkort för gästerna som sedan kan sparas som minne.

Valet av plats för ceremonin kan vara i en kyrka, ett kapell, en lokal eller så kanske det finns en önskan att begravningen ska hållas utomhus. Om det finns gäster som inte fysiskt kommer kunna ta sig till ceremonin kan vi undersöka möjligheten att direktsända begravningsceremonin för att möjliggöra att fler kan delta.

Det finns många alternativ att välja på och våra rådgivare kommer gärna med förslag. Det kan vara bra att börja tänka på vilken färg och material du föredrar så hjälper vi till att göra valen framåt.

Fundera över om det önskas några speciella blommor, utsmyckningar, personliga foton, musik eller tal under ceremonin. En del vill ställa ett foto intill kistan och för en del känns det viktigt att anlita en sångsolist eller musiker som framför ett eller flera favoritstycken.

Ska det hållas en minnesstund efter ceremonin? Kanske finns det en speciell lokal som betydde mycket för den avlidna som minnesstunden kan hållas i. Det är även bra att börja tänka på om minnesstunden ska innehålla fika, mat eller dryck och i så fall vad det ska bjudas på.

I första hand är det den avlidnes önskan som styr valet. Runt 80 % kremeras i Sverige idag (år 2023). Om den avlidne inte lämnat någon särskild önskan och det är okänt vad personen hade valt är valet en fråga för de anhöriga. Det kan kännas självklart eller väldigt svårt att ta ett sådant beslut. Vi gör vårt bästa för att svara på alla frågor och reda ut alla osäkerheter kring de olika aspekterna av både kremering och jordbegravning. Vi tar upp detta på vårt första möte för att tid ska finnas att fundera, det är inte bråttom.

Vad för typ av gravplats önskas? Finns det kanske en befintlig gravplats och sten som ni vill komplettera med text eller ska ni köpa en ny gravsten?

Se till att alla närstående som önskar fått möjligheten att se den avlidne för att ta ett sista farväl innan begravningen. Många hinner inte med att ta ett personligt avsked och vi vet att om vi inte ställer frågan så kommer det bli en besvikelse. Det är vid det personliga avskedet som närstående många gånger har sin begravning.

Sammanställ och ta med information om den avlidnes fullständiga namn, personnummer, adress och datum när personen avled.

Förbered vem av den avlidnes närstående som ska vara beställare och kontaktperson med oss på Begravningsbolaget. Vi kommer att efterfråga namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejladress.

Ekonomi, juridik & dödsbo

Ekonomi och juridik är i samband med dödsfall ofta förenat med många tankar och funderingar. Vad händer om det inte finns medel till begravningen och vad är egentligen en bouppteckning? Sorgen måste få ta sin tid, men trots det finns det en del praktiska saker som måste göras. Vi har sammanställt det juridiska och ekonomiska vi kommer att gå igenom under vårt möte:

Allt som den avlidne personen ägde ingår i det som kallas dödsboet och ska förvaltas av dödsbodelägarna gemensamt. Inledningsvis handlar det exempelvis om att räkningar och post ska hanteras, bostaden ska skötas och kontakter med banker ska tas. Det är också viktigt att avsluta eventuella abonnemang, autogiron eller andra avtal som ska upphöra. Lite längre fram ska avveckling ske, exempelvis försäljning av bostad och värdering av annan egendom. En deklaration för dödsboet behöver göras längre fram. I praktiken innefattar en dödsboförvaltning många ekonomiska och juridiska moment över lång tid – inte ovanligt i upp till två år. Det är viktigt att samtliga dödsbodelägare blir informerade om dödsfallet och att gemensamt bestämma vem som ska förvalta dödsboet. Enligt lag måste samtliga dödsbodelägare vara överens när förvaltningsåtgärder vidas i dödsboet. Våra erfarna jurister hjälper gärna till att förvalta dödsboet och kan avlasta genom hela processen.

Misstänker du att dödsboet inte har medel som täcker begravningskostnaden är det inte meningen att närstående ska betala den. Det finns bra hjälp att få om den avlidne saknar ekonomiska medel till att betala begravningskostnaden, en så kallad Begravningshjälp. I dessa fall kan den vanliga bouppteckningen ersättas med en så kallad Dödsboanmälan. Det är en förenklad bouppteckning som socialförvaltningen upprättar och som sedan skickas in till Skatteverket. Det är socialkontoret i den kommun där den avlidne var folkbokförd som då ska kontaktas. Om du misstänker att dödsboet saknar medel hjälper vi till att förmedla kontakt till berörd socialförvaltning.

Det är du som är dödsbodelägare som är ansvarig för att betala dödsboets räkningar och lösa in eventuella utbetalningsavier. Räkningar ska fortsätta att betalas i dödsboet förutsatt att det finns pengar som täcker begravnings- och bouppteckningskostnaden. Detta görs hos den bank dödsboet var kund hos. Det är inte meningen att dödsbodelägare ska betala dödsboets räkningar om det finns medel på dödsboets konton. Misstänks att dödsboet inte har medel som täcker begravningskostnaden är det viktigt att inte betala några räkningar samt stoppa eventuella autogiron på banken. Det beror på att ett eventuellt ekonomiskt bistånd beräknas från vad det fanns för medel på dödsdagen.

Det är viktigt att få insyn i om den avlidne hade några försäkringar. Allt ifrån hemförsäkring, eventuell begravningsförsäkring eller försäkringar med förmånstagarförordnande. När en person avlider finns det ofta försäkringar som inte betalas ut automatiskt. Många dödsbon och anhöriga kan därför missa pengar de är egentligen har till. Genom att göra en Försäkringsinventering Dödsbo får dödsbodelägarna en sammanställning av den avlidnas försäkringar.

Det är viktigt att få klarhet över dödsboets eventuella tillgångar och skulder. Exempelvis bostad, bil, lån, båt eller släpkärra. Finns det mer tillgångar än skulder ska detta sedan summeras i bouppteckningen.

Finns det mer skulder än tillgångar ska det enligt lag upprättas en bouppteckning som inom 4 månader från dödsfallet ska skickas in till Skatteverket. Om dödsboet vill ha hjälp att upprätta bouppteckningen kan våra erfarna jurister hjälpa till genom hela processen.

Hade den avlidne upprättat ett testamente eller annat juridiskt dokument som behöver beaktas i bouppteckningen? Om det finns oklarheter i vad testamentet eller dokumenten innebär kan dödsboet ta med handlingarna till oss så hjälper vi till att utreda situationen.

Mer läsning

 • Planera begravning

  Se våra alternativ

 • Checklista vid dödsfall

  Se vad du behöver göra när

 • Kyrkor, kapell & lokaler

  Hitta lokal på din ort

 • Gravsättningsalternativ

  Allt om gravplatser

 • Vem betalar begravningen?

  Allt om kostnader och priser

 • Guider & frågor

  Se vad du vill läsa mer om

 • Chatta direkt Vardagar 08-17
 • Kontakta oss

Begravningsalternativ

Skapa det personliga

Anpassad efter dig

fr. 15 220 kr

Vår helhetslösning innefattar allt. Vårt uppdrag utformas helt utifrån dina önskemål.

 • Personlig rådgivning
 • Stöd och vägledning
 • Anpassning efter behov
 • På dina villkor
Läs mer
Passar de flesta

Standard begravning

fr. 33 335 kr

Vår mest klassiska begravning där familj, släkt och vänner är välkomna att minnas och ta farväl.

 • Personlig rådgivning
 • Kista Standard
 • Ceremonivärd
 • Kistdekoration
Läs mer

Begravning & juridik

fr. 39 640 kr

Vår helhetslösning som innefattar allt - från ceremoni till bouppteckning.

 • Personlig rådgivning
 • Kista Enkel
 • Ceremonivärd
 • Bouppteckning
Läs mer
Vårt mest prisvärda

Enkel begravning

fr. 30 640 kr

En enklare ceremoni med en avskalad inramning där familjen kan skapa ett personligt avsked.

 • Personlig rådgivning
 • Kista Enkel
 • Ceremonivärd
 • Kistdekoration
Läs mer

Begravning med urna

fr. 29 100 kr

Vid begravning med urna, så kallad akt med urna, hålls ceremonin med urnan längst fram vid altaret.

 • Personlig rådgivning
 • Urndekoration
 • Ceremonivärd
 • Gravsättning
Läs mer

Ingen ceremoni

fr. 12 670 kr

Önskar du inte någon begravningsceremoni hjälper vi dig med det praktiska som måste göras.

 • Ingen ceremoni
 • Rådgivning
 • Alla transporter
 • Gravsättning
Läs mer
Gör det själv

Ingen ceremoni

fr. 11 670 kr

Önskar du inte någon begravningsceremoni erbjuder vi dig att sköta administrationen själv.

 • Gör det själv
 • Ingen ceremoni
 • Alla transporter
 • Gravsättning
Läs mer

Övriga tjänster

 • Direktsänd ceremoni

  fr. 4 270 kr

 • Försäkringsutredning

  fr. 2 995 kr

 • Bostadsförsäljning

  Offert

 • Utlandstransport

  Offert

 • Avslut sociala medier

  fr. 2 995 kr

 • Livsdokumentet®

  Kostnadsfritt

 • Juridiska tjänster

  fr. 2 095 kr