Dödsbo och vapen

Hantera vapen i dödsbo lagligt och säkert

Att hantera vapen i ett dödsbo kan vara en svår uppgift och det är viktigt att veta hur du gör det på ett säkert och lagligt sätt. När en person avlider och äger vapen får polisen automatiskt information om situationen. Om du vill behålla vapnet måste du ansöka om tillstånd hos polisen. Här har vi sammanställt hur processen ser ut och hur vi kan hjälpa dig.

Regler om vapen i dödsbo

En blankett och ett informationsbrev skickas automatiskt ut till den avlidnes folkbokföringsadress. Om du vill behålla ett vapen måste du ansöka om tillstånd hos polisen och bifoga den avlidnes originallicens för vapnet.

Inom 3 månader från dödsfallet ska blanketten skickas tillbaka till polisen.

Inom 12 månader från dödsfallet måste du antingen ha överlåtit vapnet till en privatperson, en vapenhandlare eller lämnat vapnet till polisen för skrotning. Originallicensen ska alltid följa med vapnet. Om dödsboet inte säljer eller skrotar ett vapen inom 12 månader från dödsfallet löser staten in det.

Om informationen från polisen inte nått dödsboet är det den som har hand om dödsboet som är ansvarig för att polisen får in uppgifter inom tre månader. Den information som ska in till polisen är: vilka vapen som finns i dödsboet, vem som har hand om vapnen för dödsboets räkning samt hur vapnen förvaras.

Vi erbjuder rådgivning om vapen i dödsbo

Vi erbjuder rådgivning kring allt som har med vapen i dödsbon att göra. Du kan alltid kontakta oss om du känner dig osäker. Vi hjälper vi till att säkerställa att vapnen hanteras på rätt sätt.

Våra erfarna samarbetspartners kan hjälpa till att värdera ditt vapen. I de flesta fall erbjuder de försäljning mot provision, vilket innebär att de tar över licensen och dödsboet får betalt när vapnet är sålt. I vissa fall köper de in vapnet direkt.

Det är viktigt att originallicenser finns till varje vapen. Om dessa saknas kan polisens kontaktas för att begära ut nya original. Därefter kan processen fortsätta.

Vapnen säljs oftast till ett fastställt pris. I vissa fall kan även ett auktionsförfarande bli aktuellt. Våra samarbetspartners har lång erfarenhet av att sälja vapen och kan hjälpa er genom hela försäljningsprocessen.

Om de vapen som finns i dödsboet ska skrotas kan vi ombesörja att de transporteras till polisen för säker destruering.

Vi är närvarande, bryr oss och ser människan

Välkommen till våra kontor runt om i landet för ett personligt möte eller kostnadsfritt hembesök.