Tillstånd att sprida aska

Sprida aska över vatten

För att få sprida aska över vatten krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Askan efter en avliden som kremerats ska enligt lag spridas (gravsättas) inom ett år från den dag kremeringen utfördes. Om det av någon anledning inte finns möjlighet till det kan anstånd sökas hos Länsstyrelsen. När aska sprids över vatten används en så kallad sjösättningsurna som löses upp när den kommer i vatten.

Sprida aska över land

Även för att spridning över land krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Reglerna är även desamma gällande gravsättning, vilket är ett år från kremeringsdagen. Som regel beviljas inte tillstånd för spridning i naturreservat, strandområde, nationalparker där människor vanligen vistas. Man får heller inte sprida askan i bebyggelse eller tätbebyggt område. Är ni osäkra på vad som gäller kontakta oss på Begravningsbolaget så hjälper vi er med era frågor. Vi hjälper er även med ansökan för att sprida aska över vatten och på land.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss