Kyrklig & borgerlig begravning

Välja kyrklig eller borgerlig begravning?

Valet mellan kyrklig och borgerlig begravning är inte svart eller vitt. Både kyrklig och borgerlig begravning kan bli fina, personliga och minnesvärda. Om en begravningsceremoni ska vara kyrklig eller borgerlig är ett val som allt fler står inför. Det är inte självklart att den avlidne vill ha en kyrklig begravning även om personen var medlem i Svenska kyrkan.

Vanliga fördomar

En fördom är ofta att en kyrklig begravning blir opersonlig eftersom det finns en bestämd ordning för hur ceremonin går till - så behöver det absolut inte vara. En kyrklig begravning kan göras väldigt personlig även om den i sin form inte är lika fri som en borgerlig begravning. En annan vanlig fördom är att en borgerlig begravning inte kan innehålla kyrkliga inslag - det kan den absolut, även om den inte kan hållas i en kyrka eller ett kapell. Detta är något som du bestämmer med hänsyn till den avlidnes önskan. Som begravningscoacher är vi neutrala men vi hjälper dig gärna att svara på frågor och agera rådgivare.

Kyrklig begravning

I Sverige är 52% (2023) av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan. Det är ett evangelisk-lutherskt trossamfund som består av församlingar och stift. Svenska kyrkan har också nationella organ. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet. Sedan 1996 blir man medlem i Svenska kyrkan genom att döpas.

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den begravningsceremoni som drygt 65% av de som avlider i Sverige använder. Som regel hålls ceremonin i en kyrka eller kapell och utförs av en präst som tillhör Svenska kyrkan. Rätten till en begravning i Svenska kyrkans ordning har den som är medlem i Svenska kyrkan. En kyrklig begravning kan också hållas i en frikyrka om den avlidne är medlem i en sådan, till exempel Pingstkyrkan eller Baptistkyrkan.

En kyrklig begravningsceremoni som sker genom Svenska kyrkan är avgiftsfri för medlemmar. Det kallas även för begravningsgudstjänst och innebär att präst, musiker och lokal är avgiftsfria. Övriga kostnader, som kan finnas utöver detta, betalas av dödsboet. Exempel på sådana kostnader är musik som önskas utöver det som ingår i gudstjänstritualen, eventuella solosånger, kista eller eventuell urna, blommor och kistdekorationer, förtäring och dödsannons. En kyrklig begravning följer en speciell ordning och den skiljer sig lite åt beroende på om ceremonin avslutas i kyrkan/kapellet eller om avslutningen sker vid en gravplats.

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning

Griftetal är det tal från prästen som syftar till att stötta de anhöriga och utformas med ett personligt tilltal. Efter bönen sker överlåtelsen som innebär att den avlidne överlämnas i Guds händer.

 • Inledningsmusik
 • Psalm
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen
 • Bibelläsning
 • Psalm
 • Bön

Avslut i ceremonilokalen

Avskedet sker antingen inne i kyrkan eller kapellet.

 • Psalm
 • Avskedstagande
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Avslutningsmusik

Avslut på kyrkogården

Avskedet sker på kyrkogården vid jordbegravning.

 • Välsignelsen
 • Psalm
 • Avslutningsmusik (Kistan bärs ut)
 • Gravsättning
 • Slutbön

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten ska utformas. Ofta är ceremonin uppbyggd enligt en ordning med tal och musik men den ordningen utformas helt fritt.

En borgerlig begravningsakt kan utformas helt utefter hur den avlidne var som person och vad personen tyckte om. Det finns ofta inslag av favoritmusik, dikter eller berättelser från personens liv. Valen är fria och tvärtemot vad många tror kan den borgerliga begravningsceremonin även innehålla religiösa inslag om det önskas.

Begravningsceremonin utformas fritt men det vanligaste platserna att genomföra en borgerlig begravning är i befintliga begravnings- eller krematoriekapell. Det går dock inte att vara i kyrkan. Det finns ingenting som hindrar att den borgerliga begravningen förläggs utomhus, i det egna hemmet eller annan plats, så länge det är praktiskt genomförbart.

Vem som helst kan välja en borgerlig begravning. Den person som förrättar begravningsceremonin kallas för officiant. En officiant vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person. Här finns inga lagliga hinder. I en del kommuner finns särskilt utsedda begravningsförrättare och vi på Begravningsbolaget har egna officianter som genomgått Ceremonimästarnas utbildning för borgerliga begravningsförrättare.

 • Chatta direkt Vardagar 08-17
 • Kontakta oss